Plan- og miljøutvalget
20.09.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Brånån

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
84/2022 PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis (5)
85/2022 DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 Vis (1) Vis Vis (3)
86/2022 UTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTE GANGS BEHANDLING Vis (1) Vis Vis (3)
87/2022 PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - UTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTEGANGS BEHANDLING Vis (1) Vis
88/2022 PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (10) Vis Vis (2)
89/2022 201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE Vis (9) Vis Vis (4)
90/2022 UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK Vis (2) Vis
91/2022 GBNR 142/3 - BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP OG FRADELING AV TUN PÅ GARD Vis (2) Vis
92/2022 GBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - MASSEDEPONI - HØGHAUGEN ØVRE Vis (2) Vis Vis (1)
93/2022 DISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - GESIMSHØYDE Vis (7) Vis Vis (1)
94/2022 UTGÅR IKKE 24.11.2022 - .LAOD  ()
95/2022 PLANID 201803 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - ILSETERURA Vis (3) Vis
96/2022 PLANID 201901 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - NESTING(S)SÆTRA Vis (3) Vis
97/2022 PLANID 201203 - OFFENTLIG HØRING AV VEGNAVN- HØGHAUGEN ØVRE Vis (3) Vis
98/2022 PLANID 201504A - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELLT VEGNAVN - MOSETERTOPPEN SENTRUM Vis (3) Vis
99/2022 PLANID 201711 - HØRING AV OFFISIELLE VEGNAVN - MUSDALSÆTER HØSVEA Vis (3) Vis
100/2022 PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL PANORAMA - GBNR 12/29 Vis (4) Vis
101/2022 GJERDER - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN Vis (4) Vis
102/2022 DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.- 24.08.2022 Vis (1) Vis
103/2022 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.09.2022 Vis (12) Vis
104/2022 PLANID 201704 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF 2 OG BF3 Vis (12) Vis
105/2022 G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSEIENDOMMER OG FRADELING OG OMDISPONERING AV SETER Vis (1) Vis Vis (1)