Plan- og miljøutvalget
22.04.2022 kl. 11:00 - 00:00
Digitalt hastemøte - mail sendt til medlemmene

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 22.04.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 22.04.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 22.04.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - ØYER ØSTSIDE Vis