Valgnemnda
10.05.2022 kl. 12:30 - 13:00
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGNEMNDA DEN 10.05.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGNEMNDA DEN 10.05.2022
SAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 10.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2022 FRITAK POLITISKE VERV - NYVALG Vis