Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Partssammensatt utvalg

NavnFunksjonRepresenterer
Jon Halvor Midtmageli Leder Senterpartiet
Nisveta Tiro Nestleder Sosialistisk venstreparti
Anne Kristin Halvorsen Medlem Tillitsvalgt NKF
Brit Kramprud Lundgård Medlem Arbeiderpartiet
Dag Norvald Hansen Medlem Arbeiderpartiet
Gro Helen Kristensen Medlem Tillitsvalgt lærer
Odd-Magne Tuterud Medlem Tillitsvalgt DELTA
Randi Øverhaug Sagheim Medlem Senterpartiet
Roar Øien Medlem Høyre
Stein Plukkerud Medlem Senterpartiet
Anne Braastad Lie Varamedlem Senterpartiet
Anne Kristine Aronsveen Varamedlem Høyre
Arne Skogli Varamedlem Arbeiderpartiet
Gudbrand Sletten Varamedlem Arbeiderpartiet
Hilde Margaret Strangstadstuen Varamedlem Arbeiderpartiet
Inger Synnøve Bratt Varamedlem Arbeiderpartiet
Ingrid Olaug Mork Varamedlem Senterpartiet
Lars Høvren Varamedlem Senterpartiet
Marthe Lang-Ree Varamedlem Senterpartiet
Niklas Aas Skovdahl Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Steinar Grimsrud Varamedlem Senterpartiet
Svein Løken Varamedlem Senterpartiet