Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Plan- og miljøutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Marthe Lang-Ree Leder Senterpartiet
Lars Høvren Nestleder Senterpartiet
Gudbrand Sletten Medlem Arbeiderpartiet
Hilde Margaret Strangstadstuen Medlem Arbeiderpartiet
Trond Ludvigsen Medlem Sosialistisk venstreparti
Astrid Skurengslien Svegården Varamedlem Senterpartiet
Dag Norvald Hansen Varamedlem Arbeiderpartiet
Hans Kristian Bjerkestuen Varamedlem Senterpartiet
Ingvald Nymoen Varamedlem Senterpartiet
John Berge Varamedlem Høyre
Lisa Kramprud Varamedlem Arbeiderpartiet
Marianne Mevik Engevold Varamedlem Senterpartiet
Mona Skurengslien Svegården Varamedlem Senterpartiet
Per Johan Nermo Varamedlem Høyre
Simen Ensby Varamedlem Senterpartiet