Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Rådgivende organ i stednavnsaker

NavnFunksjonRepresenterer
Marthe Lang-Ree Leder Senterpartiet
Hilde Margaret Strangstadstuen Nestleder Arbeiderpartiet
Einar Moe Medlem Historielaget
Jon Nermo Medlem Lokalkjent fra Øyer
Mari Botterud Medlem Lokalkjent fra Tretten
Ola Håkon Sætha Ourom Medlem Historielaget
Svein Løken Medlem Øyer fjellstyre
Gudbrand Sletten Varamedlem Arbeiderpartiet
Jon Magne Aspelund Varamedlem Lokalkjent fra Tretten
Lars Høvren Varamedlem Senterpartiet
Mona Skurengslien Svegården Varamedlem Øyer fjellstyre
Reidar Svegården Varamedlem Lokalkjent fra Øyer