Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Tjenesteutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Mari Helene Botterud Leder Høyre
Rune Moen Nestleder Arbeiderpartiet
Ole Henrik Illenberg Solgaard Medlem Høyre
Randi Øverhaug Sagheim Medlem Senterpartiet
Tone Ørjaseter Medlem Fremskrittspartiet
Andris Malasevskis Varamedlem Arbeiderpartiet
Audun Bjørnstad Varamedlem Senterpartiet
Bente Gaukstad Varamedlem Senterpartiet
Hilde N Odden Varamedlem Senterpartiet
Lisa Kramprud Varamedlem Arbeiderpartiet
Marianne Staum Varamedlem Arbeiderpartiet
Terje Moheim Varamedlem Høyre
Torun S Skogen Varamedlem Senterpartiet
Åse Brattrok Ryager Varamedlem Høyre