BUA - utlånssentral for fritidsutstyr

BUA Øyer er en utlånssentral der alle kan låne utstyr til sport, spill, tur og lek. BUA har både typisk spørtsutstyr som ski og skøyter, friluftsutstyr som telt, sovepose, fjellsko og sekk, utstyr til ballspill og hageleker, samt mye, mye annet moro!

Les mer om BUA Øyer og registrer deg som lånetaker her.

Friplasser i kulturskolen

Øyer kulturskole kan gi friplasser til bl.a. barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Friplass søkes samtidig som søknad til elevopptak.

Les mer om Øyer kulturskole, kriterier for friplass og søknadskjema.

Hafjell Alpinsenter

Hafjell Alpinsenter gjentar suksessen med å gi alle elever ved barneskolene i Øyer kommune gratis sesongkort for sesongen 2021/2022! 
Tilbudet gjender alle barn i kommunen, til og med 7. trinn. Sesongkortet må hentes ut innen 10. desember og elevene kan selv komme og hente sesongkortet sitt i billettsalget i Hafjell Alpinsenter. For de som ikke har Axess-kort fra før, må dette kjøpes for kr 75,-.

Hafjell Alpinsenter har i år senket prisen på sesongkort for alle elever ved Øyer ungdomsskole, til 1600,-!
Sesongkortet betales og hentes i billetten hos Hafjell Alpinsenter. For de som ikke har Axess-kort fra før, må dette kjøpes for kr 75,-.

Muligheter for egenorganisert aktivitet

i Øyer har vi mange områder der man kan leke, spille eller være på tur - enten helt uten utstyr eller med utstyr tilgjengelig i BUA Øyer.

Mange av disse aktivitetsområdene finner du i dette kartet.

Oversikt over fritidstilbudet for barn og ungdom

Det er ikke alltid så lett å få oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som finnes i et lokalmiljø. Kultur har laget en oversikt over de vi kjenner til. Noen av disse fritidsaktivitetene er gratis å delta på. Si i fra til aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom om vi har oversett noen aktivitetstilbud!

Oversikten over alle fritidsaktivitetene finner du her.

Støttekontakt/fritidskontakt

Målsettingen med støttekontakt/fritidskontakt er å bidra til at de som ikke selv klarer å få en aktiv, sosial og meiningsfull fritid kan få assistanse til dette. Mer informasjon om støttekontakt/fritidskontakt og hvordan du søker finner du her. Tildelingskriterier for tildeling finner du her.

Transport

Informasjon om kommunens kollektivtilbud finner du hos Innlandstrafikk: rutetabeller, bestillingsruter, priser, mm.

Trygt hjem er en taxi-ordning til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet. Tilbudet gjelder natt til lørdag og søndag gjennom året. Les mer om ordningen og hvirdan du bestiller her.

UngINN

UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året du er 21 år. UngINN gir rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket.

Med UngINN gjør Innlandet fylkeskommune det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. De jobber med å lage nye avtaler, slik at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Les mer om UngINN, rabattene og bestilling av rabattkortet her.

Verktøy for inkludering

ALLEMED.no - utviklingsverktøy for organisasjoner

Med ALLEMEDs samtalekort blir det lettere å gå fra gode intensjoner til gode løsninger! Det blir lettere å se hvor hver enkelte organisasjon kan bli mer inkluderende og bidra til at flere barn får delta i aktivitet. 

Hvis din organisasjon ønsker å utvikle dere til en mer inkluderende organisasjon, kan dere bestille verktøyene helt gratis fra www.allemed.no Der finner dere også kjøreplan og andre nyttige råd. Om dere ønsker å få hjelp til å lede en slik workshop - en ALLEMED-dugnad - i deres organisasjon, kan aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom gjerne bidra! Ta kontakt på e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

Barrierefri fritid - inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

Unge Funksjonshemmede lanserte høsten 2021 en veileder for aktivitetstilbydere og arrangører. I veilederen kan du lære mer om hvordan dere kan gjøre aktiviteten deres tilgjengelig for flest mulig, og sikre at færre barn og unge blir eksludert. Les mer om veilederen "Barrerefri fritid" her.

Veien inn i fritidsaktiviteter

Tromsø Idrettsråd lanserte den digitale aktivitetsguiden i november 2020. Nettsiden har som mål å fremme kunnskap og forståelse for hva deltakelse i idretten innebærer, og utgjør et verktøy for for inkludering i idretten i Norge. Plattformen utgjør samtidig en ekstra støtte for idrettsråd, aktivitetsledere, familier, offentlige institusjoner, kommuner og andre som ønsker å hjelpe flere barn til deltakelse i idrett. Informasjonen på nettsiden er tilgjengelig på flere språk.

 

Økonomiske støtteordninger for organisasjoner

Ungfritid har samlet en oversikt over støtteordninger for deltakelse i fritidsaktiviteter. Oversikt over ordninger som gir støtte i hele Norge eller kun i Innlandet finner du her.

Dere kan også søke Øyer kommune om støtte til ALLEMED-tiltak gjennom de kommunale kulturmidlene eller tilskudd til tiltak for barn og unge.