Tidlig i februar blir det arrangert lokalmønstring, hvor alle fra 10 til 20 år kan delta med det de ønsker - fra scene, på film, på bilde - kun din egen kreativitet er begrensningen. Fra disse innslagene blir det plukket ut noen som skal bidra på fylkesfestival, og videre blir aktører fra hele fylket valgt ut og sendt videre til landsfestival i mai/juni.

Følg med på Facebook. Påmelding og mer info finner du på www.ukm.no