Anne Holth er helsesykepleier  med ansvar for helsestasjon 0-5 år. Hun er kontaktperson for barnehagene på Tretten og helsesøster på Aurvoll skole.
Mobil tlf. 954 70 657
E-post: anne.holth@oyer.kommune.no

Kari Buskenes er helsesykepleier  og avdelingsleder på helsestasjonen. Hun er også familieterapeut og tilbyr par- og familiesamtaler på helsestasjonen.
Mobil tlf. 482 80 643 
E-post: kari.buskenes@oyer.kommune.no

Liv-Kari Enge er helsesykepleier  med ansvar for Solvang skole og Helsestasjon for ungdom.
Mobil tlf.: 469 05 174.
E-post: liv.kari.enge@oyer.kommune.no

Inger Marie Walbø Johnsgård er fysioterapeut for barn og unge. Hun er en del av helsestasjonens helhetlige tilbud til barn, foreldre, ansatte i barnehager og skoler med behandling, oppfølgings- og veiledningsansvar.
Mobil tlf. 416 10 690.
E-post: inger.marie.johnsgard@oyer.kommune.no

Anne Marie Yde er jordmor på helsestasjonen i 50% stilling.
Tlf. 482 65 019,
E-post: anne.marie.yde@oyer.kommune.no

Stine Røssum Iversen er helsesykepleier med ansvar for Øyer Ungdomskole og helsestasjon 0-5 år.
Mobil: 482 83 733.
E-post: stine.rossum.iversen@oyer.kommune.no