Målsettingen med ledsagerbevis er å motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for funksjonshemmede.

Søknadsskjema finner her.