Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ekstremværet "Hans"

Flom - Sørbygdsvegen 2

Helikopter transport i og langs elveløpet på Mosåa

Det vil foregå helikopter transport i og langs elveløpet på Mosåa fra Sørbygsvegen og oppover mot Dalan.

Oppdraget består i å få ut tre nedfall i og rundt elveløpet som forbyggende tiltak mot flom.

I denne forbindelse vil det forgå støyende arbeider fra klokken 09.00 til 15.00 tirsdag 3 oktober.

Flom Øyer sør

Naturskadeerstatning etter "Hans"

Har du fått skader på eiendom som følge av mye nedbør og flom, da kan du ha krav på erstatning.
Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Flom 2014

Kongsvegen stenges ved Oddvang

Vasler om at kongsvegen ved Oddvang er stengt på grunn av flom.

Følg med på nyheter på kommunens hjemmeside vi oppdaterer jevnlig

Flom Høystadbekken

Oppdatert informasjon etter ekstremværet "Hans"

På grunn av mye nedbør er beredskapstelefon fortsatt bemannet: 917 99 859.

Kommunen har ikke lenger kriseberedskap i forbindelse med ekstremværet. Ved hendvendelser ring vakttelefonen 97 58 42 40

E6 og alle andre veger er nå åpnet gjennom hele Øyer kommune.

Flom Hundersetervegen 2

FAREVARSEL

Det er venta styrtregn i Innlandet og Øyer fra mandag 7. august til tirsdag 8. august -23. Det kan føre til flom- og jordskred.