Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt.

Det kan være vanskelig å endre levevaner på egen hånd. Frisklivssentralen gir kunnskapsbasert hjelp og har kompetanse i å snakke om endring og vedlikehold av vaner. Tilbudet tilpasses den enkelte, og består av individuelle helsesamtaler, kurs og gruppeaktiviteter. Frisklivssentralen har oversikt over lokale tilbud, og gir hjelp til å finne frem til det som er aktuelt for den enkelte.