I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles herved oppstart av forhandling til utbygingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Høghaugen H6B i Hafjell.

 

Merknader til forhandlingene bes sendt til Øyer kommune, postmottak@oyer.kommune.no innen 20.6.2021.