Ungfritid.no åpner for registreringav fritidsaktiviteter for organisasjonenehøsten 2020!

Øyer kommune oppfordrer alle frivillige lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for barn og unge om å benytte Ungfritid.no. 

Har dere spørsmål eller behov for hjelp kan dere kontakte aktivitetkoordinator Hilde Odden Rom på tlf: 99 70 70 25 eller e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no