Regulert for 14 eneboligtomter. 

Tomtene er ikke klargjort for bebyggelse. 

Før videre utbygging må infrastrukturen til området være på plass


Eier: Vigdis Saur