13 Cruisers

Kontaktperson:

Birger Lysfoss

Myrengvegen 7, 2652 Svingvoll

Tlf: 95 80 00 16

bil@strandunikorn.no

Facebookside 

Babysang

Kontaktperson:

Inger Melbø Strangstad

Landgårdsvegen 66, 2635 Tretten

Tlf: 99 61 46 42

ims13@online.no 

Bakketuns venner

Kontaktperson:

Øyvor Staum

Trovegen 27, 2636 Øyer

Tlf: 95 82 25 21

estaum@online.no

DNT Lillehammer og omegn

Kontaktperson: 

Erlend Flaten

Vandreskoen, Lilletorget, 2609 Lillehammer

Tlf: 91 32 03 89 

lillehammer@dnt.no

Hjemmeside

Fakkelmannen HD

Kontaktperson: 

Nils Henning Finsrud

Lyngvegen 11, 2636 Øyer

Tlf: 95 76 59 96

nils@gsi.no

Facebook 

Fengur islandshesforening

Friskis og svettis Lillehammer

Kontaktperson:

Randi Hoff

Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer

Tlf: 99 53 50 36

lillehammer@friskissvettis.no

http://www.friskissvettis.no/Lillehammer

Go' foten seniordans

Kontaktperson:

Ragnar Spiten

Gamle Hundersætervegen, 2636 Øyer

Tlf: 90 51 47 47

raspiten@bbnett.no

Hjemmeside

Gudbrandsdal sportsskyttere

Kontaktperson:

Arne Moen Nyfløt

Lågenvegen 18, 2635 Tretten

Tlf: 90 61 70 53

mnyfloet@hotmail.com

Facebook

Hafjell freeriderklubb

Kontaktperson:

Thor Nagell

Hornsjøvegen 87, 2636 Øyer

Tlf: 905 87 508

thor.nagell@gmail.com

Hafjell golfklubb

Kontaktperson:

Tore Arnfinn Lien

Nermo Hotell, 2636 Øyer

Tlf: 95 17 76 55

info@hafjellgolf.no

Hjemmeside

Hunde h'ysteriet 13

Kontaktperson:

Sølvi Blomberg

Postboks 8, 2638 Tretten

Tlf: 99 54 43 43

hundehysteriet13@blomberg.uno

Facebook

Lauvlia hytteforening

Kontaktperson:

Odd Amund Tangen

Øvre Vesleslåa 4, 2636 Øyer

Tlf: 98 21 20 07

Amund@bedre-resultat.com

Facebook

LHL Lillehammer og Øyer

Kontaktperson:

Bernt Harjo

Turrmoen 143, 2635 Tretten

Tlf: 40 22 37 03

lhl.oyer-tretten@lhl.no

Hjemmeside

Facebook

Mental helse Lillehammer/Gausdal/Øyer

Kontaktperson:

Alma-Marit Bakken
Villa Utsikten, Storgata 9, 2609 Lillehammer
Tlf: 90 65 08 04
log@mentalhelse.no

Hjemmeside

Musdal grendeutvalg

Kontaktperson:

Jon Magne Aspelund
Korketrekkeren 58, 2635 Tretten
Tlf: 95 22 22 40
aspelundjon@gmail.com

Musdalseter hyttegrends velforening

Kontaktperson:

Tom Puntervoll-Pedersen
Gamle Fjellvegen 5, 2022 Gjerdrum
Tlf: 92 89 78 97
topunt@me.com
Facebook

Nasjonalforeningen for folkehelse Øyer demensforening

Kontaktperson:

Unni Helen Viker Harjo
Turrmoen 143, 2635 Tretten
Tlf: 91 52 30 46

oyer.demensforening@outlook.com

Hjemmeside

NOTS Lillehammer og omegn

Kontaktperson:

Ingrid Hokstad
Olasvevegen 81, 2618 Lillehammer
Tlf: 90 09 89 58
lillehammer@nots.no
Facebook

NUF Sør-Gudbrandsdal

Kontaktperson:

Jan Einar Johrde

Granrudvegen 45, 2636 Øyer

Tlf: 90 03 03 67

jejohrde@gmail com

 

Rampa kulturveksted

Kontaktperson:
Helga Sandheim
Nymogutua 62, 2636 Øyer
Tlf: 98 06 23 19
hafjellrampa@outlook.com
Facebook

Senkveld (f.o.m. det året du fyller 13 år)

Kontaktperson:

Inger Melbø Strangstad
Landgårdsvegen 66, 2635 Tretten
Tlf: 99 61 46 42
ims13@online.no

Stav kjøre- og rideklubb

Kontaktperson:

Øydis Uthberg
Postboks 46, 2638 Tretten
Tlf: 95 03 77 19
post@stavkrk.no
Hjemmeside

Stavsplassens venner

Kontaktperson:

Roar Atle Hansen
Musdalsvegen 107, 2635 Tretten
Tlf: 92 84 47 20
rohansen@hotmail.no
Facebook

Steinsætra seterlag

Kontaktperson:

Mona Svegården
Skåevegen 8, 2636 Øyer
Tlf: 90 85 61 85
msvegaar@live.no

Sørbygdsvegen velforening

Kontaktperson:

Arne Hovland
Sørbygdsvegen 336, 2636 Øyer
Tlf: 97 71 70 77
hafjellarne@gmail.com

Tingberg boligfelt vel

Kontaktperson:

Magnhild Børresen
Lerkevegen 14, 2636 Øyer
Tlf: 97 67 18 93
magnhild.borresen@vegvesen.no

Tretten bygdekvinnelag

Kontaktperson:
Tone Rui
Musdalsvegen 114, 2635 Tretten
Tlf: 41 41 70 06
oudenwas@frisurf.no
Hjemmeside

Tretten musikkforening

Kontaktperson:

Kurt Ove Bråthen
Kongsvegen 1651, 2635 Tretten
Tlf: 61 27 70 49
post@trettenmusikkforening.no
Hjemmeside

Tretten sangkor

Kontaktperson:

Karen Marie Nordgård
Øvregate 11, 2635 Tretten
Tlf: 90 62 49 36
post@trettensangkor.no
Hjemmeside

Tretten sanitetsforening

Kontaktperson:

Grethe Holst
Kveinvegen 4, 2635 Tretten
Tlf: 91 54 33 81
grethhol@yahoo.no
Facebook

Tretten seniordans

Kontaktperson:

Arnhild Nachnebel
Tuterudvegen 47, 2635 Tretten
Tlf: 46 90 79 18
arnhild_fri@hotmail.com
Hjemmeside

Tretten skiskytterlag

Kontaktperson:

Ole Anders Skaug
Vestsidevegen 1121, 2635 Tretten
Tlf: 92 41 00 23
ole-skau@online.no

Vardkampen spell og danselag

Kontaktperson:

Gunnar Trøseid
c/o Erik Isum, Utsikten 8, 2636 Øyer
Tlf: 90 55 23 93
trogun@hotmail.com

Vestsida grendelag

Kontaktperson:

Mauritz Lie
Nordmelia 844, 2635 Tretten
Tlf: 91 67 38 82
mauritz.lie@icloud.com

Øvre Grunna setergrend

Kontaktperson:

Hans Bjerkestuen
Flåtåmovegen 213, 2635 Tretten
Tlf: 46 51 96 80
han-bje@online.no

Øyer bygdekvinnelag

Kontaktperson:

Magnhild Grimsrud
Måkrudgutua 61, 2636 Øyer
Tlf: 95 83 58 68
magnhild.grimsrud@gmail.com
Facebook

Øyer Idrettsforening

Kontaktperson:

Jan-Erik Fossheim
Øvregate 6B, 2635 Tretten
Tlf: 92 42 64 88
dagligleder@oti.no
Hjemmeside

Øyer kirkeakademi

Kontaktperson:

Ingunn Dalan Vik
ingunn.dalan.vik@kirken.oyer.no

Øyer musikkforening

Kontaktperson:

Ragnar Manengen
Elvegen 7A, 2636 Øyer
Tlf: 90 99 15 73
rmanengen@gmail.com

Øyer pensjonistforening

Kontaktperson:

Mary Karin Dalbu
Hornsjøvegen 275, 2636 Øyer
Tlf: 41 44 10 97
mkdalbu@icloud.com

Øyer pinsemenighet

Kontaktperson:

Niklas Robin Bildøy Slettevold
Haugsgutua 5, 2636 Øyer
Tlf: 47 66 42 85
kontakt@tabernakletoyer.no
Hjemmeside

Øyer sangkor

Kontaktperson:

Kåre Sandheim
Nymogutua 62, 2636 Øyer
Tlf: 91 67 61 51
k-sandhe@online.no
Facebook

Øyer sanitetsforening

Kontaktperson:

Monika Brügger
Nordbygdsvegen 59, 2636 Øyer
Tlf: 97 54 79 72
nksoyer@hotmail.no

Øyer teaterlag

Kontaktperson:

Adrian Mageli Kronborg
Tlf: 97 46 39 34
adrianmageli17@gmail.com
Hjemmeside

Øyer trekkspillklubb

Kontaktperson:

Willy Mathiesen
Elvegata 45, 2653 Vestre Gausdal
Tlf: 91 30 72 13
wimat@hotmail.no
Facebook

Øyer/Dølen skytterlag

Kontaktperson:

Per Magne Byhn
Bryhnsgutua 13, 2636 Øyer
Tlf: 90 20 80 20
oyer-dolen@skytterlag.no
Facebook

Øyer/Tretten bygdeungdomslag

Kontaktperson:

Marius Moen
Mar.moen@hotmail.com
Facebook

Øyerswingen

Kontaktperson:

Elin Hansen
Musdalsvegen 107, 2635 Tretten
Tlf: 45 23 05 50
post@oyerswingen.com
Hjemmeside

Øyer-Tretten bonde og småbrukarlag

Kontaktperson:

Astrid Olstad
Nordbygdsvegen 575, 2636 Øyer
Tlf: 91 15 37 27
ah-olsta@online.no
Facebook

Øyer-Tretten bondelag

Kontaktperson:

Per Kristian Simengård
Sør-Trettenvegen 465, 2635 Tretten
apksimen@online.no 
Facebook

Øyer-Tretten frivilligsentral

Kontaktperson:

Mona S. Svegården
Øyer folkebibliotek, Hundervegen 42, 2636 Øyer
Tlf: 91 88 66 43
post@oyer-tretten.frivilligsentral.no
Hjemmeside

Øyer-Tretten hagelag

Kontaktperson:

Torun Skogen
Vedumsvegen 54, 2636 Øyer
Tlf: 995 72 620
torunskogen@hotmail.com
Hjemmeside

Øyer-Tretten historielag

Kontaktperson:

Eldbjørg Gillebo
Øyer-Tretten historielag, Kongsvegen 1555, 2635 Tretten
Tlf: 93 45 53 28
info@oyerogtrettenhistorielag.no ​
Hjemmeside

Øyer Tretten husflidslag

Kontaktperson:

Unni Grethe Brubakken Lurås
Nord-Trettenvegen 292, 2635 Tretten
Tlf: 950 52 684
oyertrettenhusflid@outlook.com
Facebook Hjemmeside

Øyer-Tretten jeger og fiskeforening

Kontaktperson:

Johan Moheim
Postboks 17, 2637 Øyer
Tlf: 900 91 408
johan@moheim.no
Hjemmeside

Øyer-Tretten Lionsklubb

Kontaktperson:

Bjørn Tollefsrud
Gamle Hundersetervegen 48, 2636 Øyer
Tlf: 90 16 51 03
bj.tolle@online.no
Hjemmeside

Øyer-Tretten revmatikerforening

Kontaktperson:

Reidun Synnøve Brustuen
Nordbygdsvegen 181, 2636 Øyer
Tlf: 41 64 26 69
r-sybrus@online.no
Facebook

Øyer-Tretten Røde kors hjelpekorps

Kontaktperson:

Øystein Jordet
Postboks 25, 2637 Øyer
Tlf: 91 77 72 16
otrkhk@hotmail.com
Hjemmeside

Øyer-Tretten skogeierlag

Kontaktperson:

Jo Elvestad
Kjøkjevegen 6, 2635 Tretten
Tlf: 61 26 30 00
jorenoel@gmail.com
Hjemmeside

Øyer-Tretten skolekorps

Kontaktperson:

Svein Reistad
Sør-Trettenvegen 19, 2635 Tretten
Tlf: 905 439 36
oyertrettenskolekorps@hotmail.com
Facebook

 

Finner du ikke din organisasjon på listen eller må kontaktinformasjonen oppdateres? Vennligst meld i fra til aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom.