Velkommen til SFO i Øyer Kommune!

På SFO, som i skolen ellers, har elevene rett til et trygt og godt miljø. De skal føle seg ivaretatt, føle seg trygge og oppleve mestring. Vi gir tilbud om lek, aktiviteter og sosialt samvær med jevnaldrende, med mulighet for fysisk utfoldelse, kreativitet, læring og utvikling.

Skolefritidsordningen i Øyer er knyttet til våre to barneskoler, Aurvoll og Solvang

Det er tre typer plasser ved våre SFO. Det er under 8 timer, 8 - 12 timer og over 12 timer. Prisene på dette, og andre priser tilknyttet SFO finner du i vårt gebyrregulativ.

Informasjonsbrev om SFO til skolestartere finner du her (DOC) (PDF).