Du kan søke om SFO-plass på Foresattportalen

Velkommen til å søke plass på SFO! Her får alle barn fra 1.-4. trinn plass. Åpningstider: 07.00 – til skolestart og fra skoleslutt og fram til 16.30 hver dag. Åpningstida må overholdes, både av hensyn til barna og personalet.

Påmelding gjøres elektronisk via Foresattportalen. Velg SFO og logg inn med MinID. Tilbud om plass kommer på e-post. Da er det viktig å bekrefte plassen i Foresattportalen innen fristen som er satt. Det er også viktig at en legger inn tidspunktene (timeplan) for hvilke dager og tider barnet skal være på SFO. Det må foreligge en fast timeplan for barnet, før barnet blir endelig påmeldt. Dersom det er behov for SFO utenom fast timeplan, kan det kjøpes ekstradager. Vi åpner ikke for tilfeldige bytter av SFO-dager.

Frist for påmelding om plass på ordinær SFO er 1. mai. Det er mulig å gjøre endringer/ oppsigelser av plass, deler av plass i løpet av året (1 måneds frist fra den 1. i måneden). Det må gjøres elektronisk i Foresattportalen. Barn som melder seg på SFO senere en oppsatt frist, kan måtte vente på plass i inntil en måned.