Stallringen og de gamle stallene er verna. Stallene ble opprinnelig bygd på utstillingsplassen Moesvollen i 1861 og flytta hit til Stavsplassen i 1886. Stallene ble gjenoppbygd i en firkant, derav navnet "Stallringen". Stallene var i utgangspunktet åpne. Da Stavsmartn ble flytta til seinere på høsten, fikk spiltauene dører. Smedstadmoen på Lillehammer var i noen år arena for hesteutstillingen.

I årenes løp har det vært nødvendig å foreta endringer og reparasjoner for å tilfredsstille ulike tiders krav.  Seks av de gamle stallene er bevart for å vise byggemåte og opprinnelig størrelse. Du kan se disse rett overfor Havrebua. 

«Stallringen» ble skadet av flommen i 1995. En del av ringen brant ned i 2005. Fem staller og et innredet rom, som nå kalles "RiksTOTObua", ble gjenoppbygd. Stallringen har i dag plass til 90 hester, fordelt på 68 bokser og 22 spilltau.