Du er nå inne på siden som fører deg videre til en felles kartportal for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer.
Snarveier: Start kartportalen
WebInnsyn
 
 
 
 
 Automatisk nedlasting av tilleggsprogram
Første gang kartportalen startes får du automatisk spørsmål om du ønsker å laste ned ett tilleggsprogram. Ved å gjøre dette får du bedre grafikk og tilgang til flere funksjoner i kartet.
Får du problemer under installeringen har vi laget en egen veiledningsside som hjelper deg trinn for trinn.
Enkelte pc'er kan ha problemer med nedlastingen av tilleggsprogrammet. Programmet kan da lastes ned manuelt fra Adobes hjemmeside.
Får du ikke fram kartbildet selv om tilleggsprogrammet er installert, kan du se på siden med forslag til løsning av kjente problemer.
Her finner du nyttig informasjon til brukere av nettleserene Firefox og Safari.
Brukerveiledning
Ved å trykke på "?"-knappen i knapperekka vil du få fram en brukerveiledning.
Feil i kartet
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet. Dette gjelder blant annet eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.