Område er regulert til næring og leiligheter. Totalt 8 leiligheter er oppført. Alle disse er solgt

 

 

Eier: Helge Melbø